Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Live avbildning av primära hjärnbarken celler använder ett 2D kultur
 
Click here for the English version

Live avbildning av primära hjärnbarken celler använder ett 2D kultur

Article DOI: 10.3791/56063
August 9th, 2017

Chapters

Summary August 9th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Levande bildbehandling är ett kraftfullt verktyg att studera cellulära beteenden i realtid. Här beskriver vi ett protokoll för time-lapse video-mikroskopi av primära hjärnbarken celler som gör att en detaljerad granskning av de faser som antogs under härstamning progression från primära neurala stamceller till differentierade nervceller och glia.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter