Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Tillämpningen av elektrofysiologi mätning av att studera aktiviteten av Electro-Neutral transportörer
 
Click here for the English version

Tillämpningen av elektrofysiologi mätning av att studera aktiviteten av Electro-Neutral transportörer

Article DOI: 10.3791/56630
February 3rd, 2018

Chapters

Summary February 3rd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta manuskript beskriver tillämpningar av proton-elektroder och patch fastspänning metoder att mäta aktiviteten av proton transportsystem. Dessa metoder övervinna vissa begränsningar av tekniker som ofta används för att studera proton transport aktivitet, till exempel måttlig känslighet, tidsupplösning och otillräcklig intracellulära milieu kontroll.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter