Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En mikrokontroller drivs enhet för generering av flytande extrakt från konventionella cigarett rök och elektronisk cigarett Aerosol
 
Click here for the English version

En mikrokontroller drivs enhet för generering av flytande extrakt från konventionella cigarett rök och elektronisk cigarett Aerosol

Article doi: 10.3791/56709
January 18th, 2018

Summary January 18th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en programmerbar laboratorium enhet som kan användas för att skapa extrakt av konventionella cigarett rök och elektronisk cigarett aerosol. Denna metod ger ett användbart verktyg för att göra direkta jämförelser mellan konventionella cigaretter och elektroniska cigaretter, och är en lättillgänglig ingångspunkt till elektronisk cigarett forskning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter