Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Ett protokoll för produktionen av integras-brist Lentiviral vektorer för CRISPR/Cas9-medierad gen Knockout i delande celler
 

Ett protokoll för produktionen av integras-brist Lentiviral vektorer för CRISPR/Cas9-medierad gen Knockout i delande celler

Article doi: 10.3791/56915
December 12th, 2017

Summary December 12th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver strategin produktion av integras-brist lentiviral vektorer (IDLVs) som fordon för att leverera CRISPR/Cas9 till celler. Med en förmåga att förmedla snabb och robust gen redigering i celler, IDLVs presentera en säkrare och lika effektiv vektor plattform för gen leverans jämfört med integras-behöriga vektorer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter