Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Bedömning av den cytotoxiska och immunmodulerande effekter av ämnen i Human Precision-cut Lung skivor
 
Click here for the English version

Bedömning av den cytotoxiska och immunmodulerande effekter av ämnen i Human Precision-cut Lung skivor

Article DOI: 10.3791/57042
May 9th, 2018

Chapters

Summary May 9th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Med tanke på 3R-principen utvecklas respiratorisk modeller som alternativ till djurförsök. Särskilt för riskbedömning av respiratoriska ämnen finns det en brist på lämpliga analyser. Här, beskriver vi användning av mänsklig precision-cut lung skivor för bedömningen av luftburna ämnen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter