Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Högeffektiva gen störningar av murina och mänskliga hematopoetiska stamceller av CRISPR/Cas9
 
Click here for the English version

Högeffektiva gen störningar av murina och mänskliga hematopoetiska stamceller av CRISPR/Cas9

Article DOI: 10.3791/57278
April 10th, 2018

Chapters

Summary April 10th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett protokoll för snabb CRISPR/Cas9-medierad gen störningar i mus och människans primära hematopoetiska celler är beskrivs i denna artikel. Cas9-sgRNA ribonucleoproteins introduceras via elektroporation med sgRNAs genereras genom in vitro- transkription och kommersiella Cas9. Hög redigering effektivitetsvinster uppnås med begränsad tid och finansiella kostnaden.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter