Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Forberedelse, rensing og bruk av fettsyrer inneholder liposomer
 
Click here for the English version

Forberedelse, rensing og bruk av fettsyrer inneholder liposomer

Article DOI: 10.3791/57324
February 9th, 2018

Chapters

Summary February 9th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Liposomer inneholder én-kjeden amphiphiles, viser spesielt fettsyrer, forskjellige egenskaper sammenlignet med de som inneholder diacylphospholipids på grunn av de unike kjemiske egenskapene til enkelt kjede amphiphiles. Her beskriver vi teknikker, rensing, og bruk av liposomer består delvis eller helt av disse amphiphiles.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter