Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolasjon og kultur av primære Epicardial celler avledet fra menneskelige voksne og fosterets hjerte prøver
 
Click here for the English version

Isolasjon og kultur av primære Epicardial celler avledet fra menneskelige voksne og fosterets hjerte prøver

Article doi: 10.3791/57370
April 24th, 2018

Summary April 24th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Epicardium spiller en avgjørende rolle i utviklingen og reparasjon av hjertet celler og vekstfaktorer på hjerteinfarkt veggen. Her beskriver vi en metode å kultur menneskelige primære epicardial celler som muliggjør studiet og sammenligning av karakteristikkene utviklingsmessige og voksne.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter