Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Bedömningen av verksamhetsbaserad anorexi hos möss
 
Click here for the English version

Bedömningen av verksamhetsbaserad anorexi hos möss

Article DOI: 10.3791/57395-v 08:26 min May 14th, 2018
May 14th, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Möss som individuellt inrymt med ett rinnande hjul medan ges begränsad tillgång till mat utveckla sänkningar av livsmedelskonsumtion och öka aktiviteten på igång hjulet. Detta experimentella fenomen kallas aktivitetsbaserat anorexi. Detta paradigm ger en experimentella verktyg för att studera neurobiologi och beteenden som underliggande aspekter av anorexia nervosa.

Tags

Beteende fråga 135 Activity Based anorexi Anorexia Nervosa hyperaktivitet Food Restriction-Induced hyperaktivitet möss mat begränsning Hypophagia ätstörning
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter