Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Karakterisering av vattenlevande biofilmer med flödescytometri
 
Click here for the English version

Karakterisering av vattenlevande biofilmer med flödescytometri

Article DOI: 10.3791/57655
June 6th, 2018

Chapters

Summary June 6th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Flödescytometri i kombination med visuella kluster erbjuder en lätt-till-använda och snabb metod för att studera vattenlevande biofilmer. Det kan användas för biofilm karaktärisering, identifiering av förändringar i biofilm gemenskapens struktur, och upptäckt av abiotiska partiklar inbäddad i biofilmen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter