Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Fabricera en njure Cortex extracellulära Matrix-Derived Hydrogel
 
Click here for the English version

Fabricera en njure Cortex extracellulära Matrix-Derived Hydrogel

Article DOI: 10.3791/58314
October 13th, 2018

Chapters

Summary October 13th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att fabricera en njure cortex extracellulära matrix-derived hydrogel för att behålla den infödda njure extracellulära matrix (ECM) strukturella och biokemiska sammansättningen. Tillverkningsprocessen och dess tillämpningar beskrivs. Slutligen diskuteras ett perspektiv på använda denna hydrogel för att stödja njure-specifik cellulär och vävnad förnyelse och bioteknik.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter