Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

En mikro-agar Salt Bridge elektrode for å analysere Proton omløpshastighet av rekombinant membran proteiner
 
Click here for the English version

En mikro-agar Salt Bridge elektrode for å analysere Proton omløpshastighet av rekombinant membran proteiner

Article DOI: 10.3791/58552-v
January 7th, 2019

Chapters

Summary January 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I elektrofysiologiske målinger forstyrrer tilstedeværelsen av en diffusjon potensielle den presise målingen av omvendt potensialet ved å endre elektroden potensielle. Bruke en mikro-agar salt bro, er virkningen av spredningen potensielle minimert, noe som gir mer nøyaktig måling av underlaget omsetning antall rekonstituert rekombinant membran proteiner.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter