Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Med hjälp av robotsystem att bearbeta och bädda in kolon murina prover för histologiska analyser
 
Click here for the English version

Med hjälp av robotsystem att bearbeta och bädda in kolon murina prover för histologiska analyser

Article DOI: 10.3791/58654
January 7th, 2019

Chapters

Summary January 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Brist på standardisering för murina vävnad behandling minskar kvaliteten på murina histopatologisk analys jämfört med mänskliga prover. Här presenterar vi ett protokoll för att utföra histopatologisk undersökning av murina inflammerad och uninflamed colonic vävnader att Visa genomförbarheten av robotsystem som rutinmässigt används för bearbetning och inbäddning mänskliga prover.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter