Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Bedömning av ultrastrukturella neuroplasticitet parametrar efter i Utero transduktion i utvecklingsländer mus hjärnan och ryggmärgen
 

Bedömning av ultrastrukturella neuroplasticitet parametrar efter i Utero transduktion i utvecklingsländer mus hjärnan och ryggmärgen

Article doi: 10.3791/59084
February 26th, 2019

Summary February 26th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kombinationen av transmissionselektronmikroskopi och i livmodern transduktion är en kraftfull metod för att studera morfologiska förändringar i den fina ultrastruktur nervsystemet under utveckling. Denna kombinerade metod kan djupa insikter i förändringar i strukturella Detaljer underliggande neuroplasticitet med avseende på deras topografiska representation.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter