Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Free Access.

CRISPR/Cas9-medierad högeffektiv geninriktning i embryonala stamceller för utveckling av genmanipulerade musmodeller
 
Click here for the English version

CRISPR/Cas9-medierad högeffektiv geninriktning i embryonala stamceller för utveckling av genmanipulerade musmodeller

Article DOI: 10.3791/64385-v 10:57 min August 24th, 2022
August 24th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att utveckla genmodifierade musmodeller med embryonala stamceller, speciellt för stora DNA-knock-in (KI). Detta protokoll är inställt med hjälp av CRISPR/Cas9-genomredigering, vilket resulterar i signifikant förbättrad KI-effektivitet jämfört med den konventionella homologa rekombinationsmedierade linjäriserade DNA-inriktningsmetoden.

Tags

Utvecklingsbiologi utgåva 186
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter