Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.

Genomet redigering i däggdjur cellinjer med CRISPR-Cas
 
Click here for the English version

Genomet redigering i däggdjur cellinjer med CRISPR-Cas

Article DOI: 10.3791/59086-v 07:56 min April 11th, 2019
April 11th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

CRISPR-Cas är en kraftfull teknik för att konstruera komplexa genomen hos växter och djur. Här, detalj vi ett protokoll för att effektivt redigera det mänskliga genomet som använder olika Cas endonucleases. Vi belysa viktiga överväganden och konstruktionsparametrar att optimera redigering effektivitet.

Tags

Genetik fråga 146 CRISPR Cas9 Cas12a editering icke-homolog slutet att gå homologi-regisserad reparation
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter