Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Forberedelse og utnyttelse av nyisolert humantdetrusor glatte muskelceller for karakterisering av 9-fenantrolfølsomme kationstrømmer
 

Forberedelse og utnyttelse av nyisolert humantdetrusor glatte muskelceller for karakterisering av 9-fenantrolfølsomme kationstrømmer

Article doi: 10.3791/59884
January 31st, 2020

Summary January 31st, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en metode for fremstilling av enkelt nyisolert detrusor glatte muskelceller fra menneskelige urinblæreprøver som bruker en to-trinns enzymatisk prosedyre. De oppnådde levedyktige DSM-cellene kan studeres av ulike enkeltcelleteknikker, inkludert den beskrevne amfotericin-B patch-clamp elektrofysiologi for å avsløre fysiologiske og farmakologiske egenskaper.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter