Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Serum fri produktion af tredimensionale humane Hepatokugler fra pluripotente stamceller
 
Click here for the English version

Serum fri produktion af tredimensionale humane Hepatokugler fra pluripotente stamceller

Article doi: 10.3791/59965
July 20th, 2019

Summary July 20th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokol beskriver en tilgang til fremstilling af hepatokugler fra humane pluripotente stamceller ved hjælp af et defineret kultur system og celle selvsamling. Denne protokol er reproducerbar i en række cellelinjer, omkostningseffektiv og giver mulighed for produktion af stabile humane hepatospheres til biomedicinsk anvendelse.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter