Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Free Access.

Generering af luftvejsepitelcelle luft-væske-grænsefladekulturer fra humane pluripotente stamceller
 
Click here for the English version

Generering af luftvejsepitelcelle luft-væske-grænsefladekulturer fra humane pluripotente stamceller

Article DOI: 10.3791/63882-v
June 14th, 2022

Chapters

Summary June 14th, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nylige fremskridt inden for humane inducerede pluripotente stamcelledifferentieringsprotokoller giver mulighed for trinvis afledning af organspecifikke celletyper. Her giver vi detaljerede trin til vedligeholdelse og udvidelse af iPSC-afledte luftvejsbasalceller og deres differentiering til et mucociliært epitel i luft-væske-grænsefladekulturer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter