Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

İşbirlikçi Kompozit Üretim (CCM) Sisteminin İşleyişi
 
Click here for the English version

İşbirlikçi Kompozit Üretim (CCM) Sisteminin İşleyişi

Article DOI: 10.3791/59969-v
October 1st, 2019

Chapters

Summary October 1st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Prepreg bandı kullanılarak kompozit laminatların robotik olarak döşenmesi için ortak bir kompozit üretim sistemi geliştirilmiştir. Önerilen sistem geometrik karmaşıklığı yüksek düzeyde kompozit laminat üretimine olanak sağlar. Yol planlaması, robotların koordinasyonu ve kontrolü ile ilgili konular önerilen yöntemde ele alınmaktadır.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter