Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Standardisert modell av ventrikulær fibrillasjon og avansert hjertelivsstøtte i svin
 
Click here for the English version

Standardisert modell av ventrikulær fibrillasjon og avansert hjertelivsstøtte i svin

Article DOI: 10.3791/60707
January 30th, 2020

Chapters

Summary January 30th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hjerte-lungeredning og defibrillering er de eneste effektive terapeutiske alternativene under hjertestans forårsaket av ventrikulær flimmer. Denne modellen presenterer et standardisert regime for å indusere, vurdere og behandle denne fysiologiske tilstanden i en svinemodell, og gir dermed en klinisk tilnærming med ulike muligheter for datainnsamling og analyse.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter