Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Standardiserad modell av ventrikulärt förmaksflimmer och avancerad hjärtlivsstöd i svin
 
Click here for the English version

Standardiserad modell av ventrikulärt förmaksflimmer och avancerad hjärtlivsstöd i svin

Article DOI: 10.3791/60707
January 30th, 2020

Chapters

Summary January 30th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hjärt-lungräddning och defibrillation är de enda effektiva terapeutiska alternativ under hjärtstillestånd orsakas av ventrikulärt förmaksflimmer. Denna modell presenterar en standardiserad regim för att inducera, bedöma och behandla detta fysiologiska tillstånd i en svin modell, vilket ger en klinisk strategi med olika möjligheter till datainsamling och analys.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter