Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics
Author Produced

This content is Open Access.

Upptäcka CsgD regulatoriska mål i salmonella biofilm med kromatin immunoprecipitation och högt dataflöde sekvensering (chip-SEQ)
 
Click here for the English version

Upptäcka CsgD regulatoriska mål i salmonella biofilm med kromatin immunoprecipitation och högt dataflöde sekvensering (chip-SEQ)

Article DOI: 10.3791/60736-v
January 18th, 2020

Chapters

Summary January 18th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kromatin immunoprecipitation tillsammans med nästa generations sekvensering (ChIP-SEQ) är en metod som används för att etablera interaktioner mellan transkriptionsfaktorerna och de genomiska sekvenser de styr. Detta protokoll beskriver tekniker för att utföra ChIP-SEQ med bakteriella biofilmer, med hjälp av salmonella SalmonellaentericaSerovar serovar typhimurium bakteriell biofilm som ett exempel.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter