Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Visualisering av bakteriell resistens ved hjelp av fluorescerende antibiotikasonder
 
Click here for the English version

Visualisering av bakteriell resistens ved hjelp av fluorescerende antibiotikasonder

Article doi: 10.3791/60743
March 2nd, 2020

Summary March 2nd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fluorescerende merkede antibiotika er kraftige verktøy som kan brukes til å studere flere aspekter av antimikrobiell resistens. Denne artikkelen beskriver utarbeidelsen av fluorescerende merket antibiotika og deres anvendelse for å studere antibiotikaresistens hos bakterier. Sonder kan brukes til å studere mekanismer for bakteriell resistens (f.eks. efflux) ved spektrofotometri, flytcytometri og mikroskopi.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter