Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Karakterisera Lewis par med titrering tillsammans med In Situ Infraröd spektroskopi
 
Click here for the English version

Karakterisera Lewis par med titrering tillsammans med In Situ Infraröd spektroskopi

Article DOI: 10.3791/60745-v
February 20th, 2020

Chapters

Summary February 20th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi en metod för observation av lösningsinteraktioner mellan Lewis syror och baser genom att använda infraröd spektroskopi på plats som en detektor för titrering under syntetiskt relevanta förhållanden. Genom att undersöka lösningsinteraktioner utgör denna metod ett komplement till röntgenkristallografi och ger ett alternativ till NMR-spektroskopi.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter