Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Mätning Erytrocyt Komplement Receptor 1 Med hjälp av Flow Cytometry
 

Mätning Erytrocyt Komplement Receptor 1 Med hjälp av Flow Cytometry

Article doi: 10.3791/60810
May 19th, 2020

Summary May 19th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Syftet med denna metod är att bestämma CR1 densitet i erytrocyter av något ämne genom att jämföra med tre ämnen vars erytrocyt CR1 densitet är känd. Metoden använder flödescytometri efter immunfärgning av försökspersonernas erytrocyter genom en anti-CR1 monoklonal antikropp kopplad till ett förstärkt system med fykoerytrin (PE).

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter