Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kvantifiering av vävnadsspecifik proteostatisk nedgång i caenorhabditis elegans
 
Click here for the English version

Kvantifiering av vävnadsspecifik proteostatisk nedgång i caenorhabditis elegans

Article DOI: 10.3791/61100-v 09:18 min
September 7th, 2021

Chapters

Summary September 7th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Proteostatisk nedgång är ett kännetecken för åldrande, vilket underlättar uppkomsten av neurodegenerativa sjukdomar. Vi skissera ett protokoll för att kvantifiera proteostas i två olika Caenorhabditis elegans vävnader genom heterologous uttryck av polyglutamin repetitioner smält till en fluorescerande reporter. Denna modell möjliggör snabb in vivo genetisk analys av proteostas.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter