Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Analyser med høy gjennomstrømning av kritiske termiske grenser i insekter
 
Click here for the English version

Analyser med høy gjennomstrømning av kritiske termiske grenser i insekter

Article doi: 10.3791/61186
June 15th, 2020

Summary June 15th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Termiske grenser kan forutsi miljøene organismene tolererer, noe som er verdifull informasjon i møte med raske klimaendringer. Beskrevet her er høy gjennomstrømningsprotokoller for å vurdere kritisk termisk minima og varme knockdown tid i insekter. Begge protokollene maksimerer gjennomstrømningen og minimerer kostnadene for analysene.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter