Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Guidad differentiering av mogna njurpodocyter från mänskliga inducerade pluripotenta stamceller under kemiskt definierade förhållanden
 
Click here for the English version

Guidad differentiering av mogna njurpodocyter från mänskliga inducerade pluripotenta stamceller under kemiskt definierade förhållanden

Article DOI: 10.3791/61299-v
July 2nd, 2020

Chapters

Summary July 2nd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Presenteras här är ett kemiskt definierat protokoll för härledning av mänskliga njure podocyter från inducerad pluripotenta stamceller med hög effektivitet (>90%) och oberoende av genetiska manipuleringar eller subpopulation urval. Detta protokoll producerar önskad celltyp inom 26 dagar och kan vara användbart för nefrotoxicitet testning och sjukdom modellering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter