Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.

Alginat mikrokapselkomposition som en 3D-plattform för förökning och differentiering av mänskliga embryonala stamceller (hESC) till olika linjer
 
Click here for the English version

Alginat mikrokapselkomposition som en 3D-plattform för förökning och differentiering av mänskliga embryonala stamceller (hESC) till olika linjer

Article DOI: 10.3791/3608-v 10:02 min March 9th, 2012
March 9th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi har optimerat ett mikroinkapslingsteknik som ett effektivt 3D plattform för förökning och differentiering av embryonala stamceller att endoderm och dopaminerga (DA) nervceller. Det ger också en möjlighet för immun-isolering av celler från värden under transplantationen. Denna plattform kan vara anpassade för andra celltyper.

Tags

Bioteknik Alginat mikrokapseln 3D-plattform embryonala stamceller definitiv endoderm dopaminerga neuroner
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter