Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En externt uppvärmd Diamond Anvil Cell för syntes och single-Crystal elasticitet Bestämning av Ice-VII vid högtryckstemperatur villkor
 
Click here for the English version

En externt uppvärmd Diamond Anvil Cell för syntes och single-Crystal elasticitet Bestämning av Ice-VII vid högtryckstemperatur villkor

Article doi: 10.3791/61389
June 18th, 2020

Summary June 18th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta arbete fokuserar på standardprotokollet för att förbereda den externt uppvärmda diamantstädcellen (EHDAC) för att generera HPHT-förhållanden (high-pressure and high-temperature). EHDAC är anställd för att undersöka material i jorden och planetariska interiörer under extrema förhållanden, som också kan användas i fasta tillståndets fysik och kemistudier.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter