Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Biomimetisk replikering av rotytans mikrostruktur med ändring av mjuk litografi
 
Click here for the English version

Biomimetisk replikering av rotytans mikrostruktur med ändring av mjuk litografi

Article DOI: 10.3791/61437-v 05:53 min August 5th, 2020
August 5th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Biomimetik har tidigare använts som ett verktyg för att studera bladmikroorganisminteraktioner. Det finns dock inget sådant verktyg för rötter. Här utvecklar vi ett protokoll för att bilda syntetiska ytor som efterliknar rotytans mikrostruktur för studier av root-environment interaktioner.

Tags

Bioteknik utgåva 162 rot yta mikrostruktur syntetisk biomimetisk interaktion
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter