Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Presis hjernekartlegging for å utføre repeterende in vivo-avbildning av nevro-immun-dynamikk hos mus
 
Click here for the English version

Presis hjernekartlegging for å utføre repeterende in vivo-avbildning av nevro-immun-dynamikk hos mus

Article DOI: 10.3791/61454-v
August 7th, 2020

Chapters

Summary August 7th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver en kronisk kranial vindu implantasjon teknikk som kan brukes til langsgående avbildning av nevro-glio-vaskulære strukturer, interaksjoner, og funksjon i både sunne og syke forhold. Det fungerer som et komplementært alternativ til den transkranielle bildetilnærmingen som, mens den ofte foretrakk, har noen kritiske begrensninger.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter