Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Kvantifiera spontana Ca2 + flussmedel och deras nedströms effekter i Primär Mus Midbrain Nervceller
 
Click here for the English version

Kvantifiera spontana Ca2 + flussmedel och deras nedströms effekter i Primär Mus Midbrain Nervceller

Article DOI: 10.3791/61481-v
September 9th, 2020

Chapters

Summary September 9th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att mäta in vitro Ca2 + flussen i midbrain nervceller och deras nedströms effekter på caspase-3 med hjälp av primära mus midbrain kulturer. Denna modell kan användas för att studera pathophysiologic förändringar relaterade till onormal Ca2 + aktivitet i midbrain nervceller, och att skärmen nya therapeutics för anti-apoptotiska egenskaper.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter