Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En ortotopisk reseksjonell musemodell av kreft i bukspyttkjertelen
 
Click here for the English version

En ortotopisk reseksjonell musemodell av kreft i bukspyttkjertelen

Article DOI: 10.3791/61726-v
September 24th, 2020

Chapters

Summary September 24th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I klinisk sammenheng vil pasienter med lokalisert kreft i bukspyttkjertelen gjennomgå pankreatektomi etterfulgt av adjuvant behandling. Denne protokollen rapportert her tar sikte på å etablere en sikker og effektiv metode for modellering av dette kliniske scenariet hos nakne mus, gjennom ortotopisk implantasjon av bukspyttkjertelkreft etterfulgt av distal pankreatektomi og praktektomi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter