Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Brug af kyllingembryo som et kraftfuldt værktøj til vurdering af udviklingsmæssige kardiotoksiciteter
 
Click here for the English version

Brug af kyllingembryo som et kraftfuldt værktøj til vurdering af udviklingsmæssige kardiotoksiciteter

Article DOI: 10.3791/62189-v
March 21st, 2021

Chapters

Summary March 21st, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kyllingembryoner, som en klassisk udviklingsmodel, bruges i vores laboratorium til at vurdere udviklingsmæssige kardiotoksiciteter efter eksponering for forskellige miljøforurenende stoffer. Eksponeringsmetoder og morfologiske/funktionelle vurderingsmetoder er beskrevet i dette manuskript.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter