Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Free Access.

Kvantitativ 31P NMR analyse av Lignins og Tannins
 
Click here for the English version

Kvantitativ 31P NMR analyse av Lignins og Tannins

Article DOI: 10.3791/62696-v
August 2nd, 2021

Chapters

Summary August 2nd, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

31 P NMR er et kraftig verktøy for strukturell belysning av polyfenoler. Denne raske, enkle, presise, kvantitative og svært reproduserbare analytiske prosedyren, som muliggjør kvantifisering og differensiering av de forskjellige typer hydroksy, fenoliske og karboksyliske grupper i lignins og tanniner, har nå blitt et rutinemessig analytisk verktøy.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter