Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Isolering och urval av entomopathogena svampar från jordprover och utvärdering av svampvinulens mot insektsskadedjur
 
Click here for the English version

Isolering och urval av entomopathogena svampar från jordprover och utvärdering av svampvinulens mot insektsskadedjur

Article DOI: 10.3791/62882-v 09:42 min September 28th, 2021
September 28th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll baserat på mjölmask (Tenebrio molitor)-bete systemet som användes för att isolera och välja entomopathogena svampar (EPF) från jordprover. En effektiv conidia tal (ECN) formel används för att välja hög stresstolerans EPF baserat på fysiologiska egenskaper för skadedjur mikrobiell kontroll i fältet.

Tags

Biologi Nummer 175 entomopathogena svampar Tenebrio molitor Beauveria Metarhizium effektivt conidianummer biologiskt kontrollmedel
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter