Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Bygga en bättre Mosquito
 
Click here for the English version

Bygga en bättre Mosquito: Identifiera gener Aktivera malaria och denguefeber Motståndet i A. gambiae och A. aegypti myggor

Article DOI: 10.3791/233
July 4th, 2007

Chapters

Summary July 4th, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I denna intervju fokuserar George Dimopoulos på fysiologiska mekanismer som används av myggor i kampen mot Plasmodium falciparum och denguefeber virusinfektioner. Förklaring ges för hur de viktigaste eldfasta gener är de gener som ger resistens mot vektor patogener, som identifierats i mygga och hur denna kunskap kan användas för att generera transgena myggor som inte kan bära malariaparasiten eller denguefeber virus.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter