Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utvinning av hög molekylvikt DNA från Microbial Mats
 
Click here for the English version

Utvinning av hög molekylvikt DNA från Microbial Mats

Article DOI: 10.3791/2887
July 7th, 2011

Chapters

Summary July 7th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi erbjuder ett förbättrat protokoll för att extrahera hög molekylvikt DNA från hypersaline mikrobiella mattor. Mikrobiella celler är separerade från mattan matrisen före DNA-extraktion och rening. Detta ökar koncentrationen, kvalitet och storlek av DNA. Protokollet kan användas för andra eldfasta prover.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter