Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Kvantitative Sammenligning av Cis-Regulatory Element (CRE) Aktiviteter i Transgen Drosophila melanogaster
 
Click here for the English version

Kvantitative Sammenligning av Cis-Regulatory Element (CRE) Aktiviteter i Transgen Drosophila melanogaster

Article DOI: 10.3791/3395-v 08:19 min December 19th, 2011
December 19th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fenotypisk variasjon for trekk kan skyldes mutasjoner i cis-regulerende element (CRE) sekvenser som kontrollerer genuttrykk mønstre. Metoder utledet for bruk i Drosophila melanogaster kan kvantitativt sammenligne nivåene av romlige og tidsmessige mønstre av genuttrykk mediert av modifisert eller naturlig forekommende CRE varianter.

Tags

Developmental Biology Cis-regulatoriske element CRE cis-regulatoriske modul Enhancer stedsspesifikke integrasjon reporter transgener konfokalmikroskopi regulatoriske logikk transkripsjonsfaktorer bindingssteder,
Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter