Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Monitoring eiwitadsorptie met Solid-state Nanoporiën
 
Click here for the English version

Monitoring eiwitadsorptie met Solid-state Nanoporiën

Article DOI: 10.3791/3560
December 2nd, 2011

Chapters

Summary December 2nd, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Een methode van het gebruik van solid-state nanoporiën om de niet-specifieke adsorptie van eiwitten te controleren op een anorganisch oppervlak is beschreven. De methode maakt gebruik van de resistieve-puls principe, waardoor de adsorptie aan gezocht worden in real-time en op de single-molecule-niveau. Omdat het proces van enkel eiwit-adsorptie wordt ver van evenwicht, stellen wij de werkgelegenheid van parallelle arrays van synthetische nanoporiën, waardoor voor de kwantitatieve bepaling van de schijnbare eerste orde reactie snelheidsconstante van eiwitadsorptie evenals en de Langmuir adsorptie constant.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter