Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Overvåking Protein Adsorpsjon med Solid-state nanopores
 
Click here for the English version

Overvåking Protein Adsorpsjon med Solid-state nanopores

Article doi: 10.3791/3560
December 2nd, 2011

Summary December 2nd, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En metode for å bruke solid-state nanopores å overvåke non-spesifikk adsorpsjon av proteiner på et uorganisk overflaten er beskrevet. Metoden benytter resistive-pulsen prinsippet, noe som åpner for adsorpsjon å bli analysert i sanntid og på enkelt-molekyl nivå. Fordi prosessen med singel protein adsorpsjon er langt fra likevekt, foreslår vi ansettelse av parallelle rekker av syntetiske nanopores, slik for kvantitativ måling av den tilsynelatende første orden reaksjon hastighetskonstanten av protein adsorpsjon samt og Langmuir adsorpsjon konstant.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter