Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Metoder för analys Drosophila Behavior
 
Click here for the English version

Metoder för analys Drosophila Behavior

Article DOI: 10.3791/3795
March 7th, 2012

Chapters

Summary March 7th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Drosophila melanogaster är en genetiskt och beteendemässigt foglig modellsystem som har använts för att förstå den molekylära och cellulära grunden för många viktiga biologiska processer i över ett sekel 1. Drosophila och har utnyttjats för att få insikt i den genetiska grunden för fluga beteende.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter