Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Udvikling af obliterativ bronchiolitis i en musemodel for Orthotopisk lungetransplantation
 
Click here for the English version

Udvikling af obliterativ bronchiolitis i en musemodel for Orthotopisk lungetransplantation

Article doi: 10.3791/3947
July 10th, 2012

Summary July 10th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Obliterativ bronchiolitis er nøglen hindring for den langsigtede overlevelse af lunge transplanterede patienter og manglen på en robust præklinisk model til hinder for, at undersøge obliterativ bronchiolitis immunopatogenese. I modsætning til andre organtransplanterede, har vaskulariserede mus lungetransplantation først for nylig blevet udviklet. Her viser vi vores uafhængigt udviklet obliterativ bronchiolitis model efter murine ortotopisk enkelt lungetransplantation.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter