Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Utveckling av obliterativ bronkiolit i en musmodell av ortotopisk Lung Transplantation
 
Click here for the English version

Utveckling av obliterativ bronkiolit i en musmodell av ortotopisk Lung Transplantation

Article doi: 10.3791/3947
July 10th, 2012

Summary July 10th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Obliterativ bronkiolit är nyckeln hinder för den långsiktiga överlevnaden av mottagare lungtransplanterade och avsaknaden av en robust preklinisk modell utesluter att undersöka obliterativ bronkiolit immunpatogenes. Till skillnad från andra fasta organtransplantationer har vaskulariserad musen lungtransplantation först nyligen har utvecklats. Här visar vi vårt egenutvecklade obliterativ bronkiolit modellen efter mus ortotopisk enda lungtransplantation.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter