Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Optisk registrering av suprathreshold nevrale aktiviteten med encellede og single-spike oppløsning
 
Click here for the English version

Optisk registrering av suprathreshold nevrale aktiviteten med encellede og single-spike oppløsning

Article DOI: 10.3791/4052
September 5th, 2012

Chapters

Summary September 5th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Forstå funksjonen av virveldyr sentralnervesystemet trenger opptak fra mange neuroner fordi kortikal funksjon oppstår på nivået av populasjoner av nerveceller. Her beskriver vi en optisk metode for å registrere suprathreshold nevrale aktiviteten med encellede og single-spike oppløsning, rastrert tilfeldig tilgang skanning. Denne metoden registrerer somatiske fluorescens kalsium signaler fra opptil 100 nevroner med høy tidsoppløsning. Maksimalt-likelihood algoritme deconvolves den underliggende suprathreshold nevrale aktiviteten fra de somatiske fluorescens kalsium signaler. Denne metoden registrerer pålitelig pigger med høy deteksjon virkningsgrad og lav hastighet på falske positiver og kan brukes til å studere nevrale populasjoner

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter