Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Molekylär Beam masspektrometri med sökbara Vacuum Ultraviolet (VUV) Synkrotronljusfysik
 
Click here for the English version

Molekylär Beam masspektrometri med sökbara Vacuum Ultraviolet (VUV) Synkrotronljusfysik

Article doi: 10.3791/50164
October 30th, 2012

Summary October 30th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En molekylär balk kopplad till avstämbara vakuum ultraviolett photoionization masspektrometer vid en synkrotron erbjuder ett praktiskt verktyg för att utforska den elektroniska strukturen av isolerade molekyler gasfas och kluster. Proton överföringsmekanismer i DNA bas dimerer klargjordes med denna teknik.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter