Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

En metod för High Fidelity Optogenetic kontroll av enskilda pyramidala nervceller
 
Click here for the English version

En metod för High Fidelity Optogenetic kontroll av enskilda pyramidala nervceller

Article DOI: 10.3791/50291 13:44 min
September 2nd, 2013

Chapters

Summary September 2nd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den senaste tidens utveckling i neurovetenskap verktyg som kombinerar genetik och optik, benämnd "optogenetics", möjliggör kontroll över neural krets aktivitet med en oöverträffad nivå av tidsmässiga och geografiska. Här ger vi ett protokoll för att integrera in vivo-inspelning med optogenetic manipulation av genetiskt definierade undergrupper av prefrontala kortikala och subicular pyramidala nervceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter