Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Isolering, kultur, och avbildning av Human Fetal Pankreas cell kluster
 
Click here for the English version

Isolering, kultur, och avbildning av Human Fetal Pankreas cell kluster

Article DOI: 10.3791/50796
May 18th, 2014

Chapters

Summary May 18th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett protokoll för att isolera, kultur, och bild holme cell kluster (ICCS) som härrör från mänskliga foster pankreasceller beskrivs. Metoden beskrivs de åtgärder som krävs för att generera ICCs från vävnad, kultur som monolager eller i suspension som aggregat, och bilden för markörer för proliferation och pankreas cell öde beslut.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter